Visie & missie ontwikkeling

Als bedrijf en organisatie besta je niet, de mens bestaat. Hoe een bedrijf of organisatie bekend staat, hangt af van hoe de mensen die dat bedrijf of de organisatie samen vormen, zich presenteren, welke visie zij voor ogen hebben en wat hun missie is. Het is daarom belangrijk, dat iedereen mee werkt aan de ontwikkeling van de visie. Dat deze visie gedeeld word en leeft!

 

Vanuit deze visie ontstaat de missie. Hoe bereik je nu werkelijk het uiteindelijke doel? Wat zijn de acties? Wie en wat heb je daarvoor nodig? Hoe doe je dat? 

 

Als trainer werk ik graag mee aan de ontwikkeling van de visie en de missie, want Sjoch es, betekent "kijk eens". Of dit nu de visie is van een individu of van een collectief. Samen bekijken we wat er in de toekomst op de horizon staat en daaruit voort kijken we welke actie je daar brengt.