Zelfsturing & persoonlijke ontwikkeling

In deze training ontdek je welke onbewuste patronen er aan je handelen ten grondslag liggen. Door hier meer zicht op te krijgen, ontstaat er meer ruimte in je handelen.

 

Met link naar training pakketten.